logo
จำหน่ายเพชร แหวนเพชร แหวนแต่งงาน

บทความ

วิธีวัดไซต์แหวนด้วยตัวเอง (Size Ring)

11-02-2565 16:12:51น.

ท่านสามารถวัดขนาดนิ้วด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆ ตามวิธีด้านล่างนี้

แหวนเป็นเครื่องประดับที่มีการใส่ติดตัวบ่อยที่สุด บางคนอาจจะใส่ทุกวัน ดังนั้นแหวนที่ใส่ควรมีขนาดพอดี และรู้สึกสบายนิ้วเวลาใส่

 

คำแนะนำในการวัดขนาดแหวน

1.  เพื่อความแน่นอน ท่านควรวัดขนาดของนิ้วในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรวัดขนาดนิ้วในขณะที่อากาศร้อนหรือเย็นจนเกินไป สำหรับเวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆ หรือช่วงเย็นของวันนั้นๆ

2.   หากท่านใช้วัสดุที่มีความหนาในการวัดนิ้วของท่าน อาจส่งผลให้ขนาดแหวนคลาดเคลื่อนได้

3.  โดยปกตินิ้วมือข้างซ้ายและข้างขวาของคนเราจะไม่เท่ากัน ซึ่งนิ้วมือข้างขวาจะใหญ่กว่านิ้วมือข้างซ้าย

วิธีที่ 1 : วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนวงที่ใส่อยู่เป็นประจำ

วิธีง่ายๆ หากลูกค้ามีแหวนวงเดิมที่ใส่อยู่ประจำแล้วล่ะก็ ให้นำแหวนมาวัดกับไม้บรรทัด เหมือนรูปตัวอย่าง วัดเส้นผ่าศูนย์กลางแหวน โดยใช้ด้านวัดที่เป็น mm. (มิลลิเมตร) แล้วนับจากด้านใน ฝั่งหนึ่ง ถึงด้านในอีกฝั่งหนึ่ง ว่าได้กี่ มิลลิเมตร เมื่อได้เส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนแล้ว ก็นำมาเทียบกับตารางวัด size แหวนได้เลย


วิธีที่ 2 : การใช้เชือกวัดขนาดนิ้วด้วยตัวเอง

            1..  สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียม คือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการวัดขนาด  ซึ่งสามารถหาได้ง่ายภายในบ้านของท่านเอง ได้แก่ เส้นด้าย ปากกาเมจิก และไม้บรรทัด

         2. เมื่อหาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้นำเส้นด้ายพันรอบบริเวณ โคนนิ้ว ที่ต้องการวัด

          3. ใช้ปากกาเมจิกขีดทำเครื่องหมายบริเวณที่เส้นด้ายทั้งสองด้านมาบรรจบกันพอดี

          4. นำเส้นด้ายที่ทำเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วไปวัดขนาด โดยวัดกับไม้บรรทัดทั่วไป (ใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร)


วัดความยาวจากด้ายที่พันรอบนิ้ว แล้วนำไปเปรียบเทียบกับตารางไซต์ด้านบน จะได้ขนาดของแหวนคร่าว ๆ แต่ถ้าไม่แน่ใจระหว่าง 2 ไซต์ให้เลือกไซต์ที่ใหญ่ เพราะแต่ละไซต์จะต่างกันไม่มาก